VAM Formació   /   Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995   /   Informació del curs

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

Manteniment Higiènico Sanitari d'Instal·lacions amb risc de Legionel·losi
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric\Pràctic

Durada:
Teoria: 18 hores
Pràctica: 7 hores
Preu treballadors/autònoms: 325€      Preu aturats: 260€
Objectius
Obtenció de la titulació oficial acreditada per la Generalitat de Catalunya per al personal que realitzi tractaments a instal.lacions per a la prevenció de la legionel.losi, segons l'establert en el Decret 352/2004

   AULA    MÈTODE    DATES    HORARI   
Aula Torredembarra
Teòric16, 23 Febrer
02, 09 Març
16:00 - 20:00
Aula La Pobla de Montornés
Pràctic20 Març
16:00 - 20:00
Temari
IMPORTÀNCIA SANITÀRIA DE LA LEGIONEL.LOSI
Biologia i ecologia de l'agent causal
Cadena epidemiològica de la malatia
Sistemes de vigilància epidemiològica
Instal.acions de risc

ÀMBIT LEGISLATIU (1)
Introcucció a les bases jurídiques de la responsabilitat de les empreses en la prestació de serveis per a la prevenció de la legionel.losi, incloent la formació actualitzada dels seus treballadors.
Normativa relacionada amb la prevenció i control de la legionel.losi, les substàncies i preparats perillosos, aigua de consum humà, plaguicides i biocides, instal.lacions tèrmiques d'edificis i abocaments industrials.

CRITERIS GENERALS DE LA NETEJA I DESINFECCIÓ
Coneixements generals de la química de l'aigua
Bones pràctiques de neteja i desinfecció
Normativa estatal i/o de la comunitat autònoma, relativa a abocaments d'aigues residuals industrials.
Legislació comunitària
Altres legislacions aplicables a la data de realització del curs
Tipus de productes: desinfectans, antiincrustants, antioxidants, neutralitzants, etc.
Registre de productes. Desinfectants autoritzats
Altres tipus de desinfecció: físics i fisicoquímics.

SALUT PÚBLICA I SALUT LABORAL
Marc normatiu
Riscos derivats de l'ús de productes químics
Danys per a la salut derivats de l'ús de productes químics. Mesures preventives

INSTAL.LACIONS DE RISC INCLOSES EN L'ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 909/2001
Disseny, funcionament i models
Programa de manteniment i tractament
Presa de mostres
Controls analítics

IDENTIFICACIÓ DE PUNTS CRÍTICS. ELABORACIÓ DE PROGRAMES DE CONTROL

PRÀCTIQUES
Visites a instal.lacions
Preses de mostres i mesuraments "in situ"
Interpretació de l'etiqueta de productes químics
Preparació de dissolucions de productes a diferents concentracions
Emplenamen de fulls de registre de manteniment

AVALUACIÓ
Prova escrita sobre els continguts del curs
Condicions específiques
Vam formació també realitza formació a mida per a empreses. En aquests casos, podem desplaçar-nos a les seves instal·lacions o voltants, a realitzar el curs en les dates i horari que els interessin. Consulti amb els nostres tècnics de formació al telèfon 977 13 01 72 o 692 48 28 75 o per email: info@vamconsultors.cat. Podeu consultar la nostra ample oferta formativa a la web . Per a formacions a mida poseu-vos en contacte via mail.

Totes les formacions es poden bonificar pel sistema de bonificacions de la Seguretat Social (Fundació Tripartita). Vam consultors realitza totes les gestions sense cost addicional, per tal que les empreses recuperin el cost de la formació.

Formació de Targeta Professional:
La formació corresponent a la TPC sector construcció s'imparteix a través de la filial CMAP servei de prevenció aliè acreditat per la Fundació Laboral de la Construcció nº 0604111448.
La formació corresponent a la TPC del metall es du a terme des de Vam Consultors com a centre acreditat nº064111454.

Formació de Carretilles elevadores, plataformes elevadores i pont grua:
No es podrà accedir a la part pràctica si no es supera prèviament l'examen de la part teòrica.
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a formacio@vamconsultors.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.

Formació de manipulació d'aliments:
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a formacio@vamconsultors.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.
Demana informació
 Aturat       Empresa       Altres

Nom i cognoms
*Email
Telèfon
    Ubicació:
 Torredembarra
 La Pobla de Montornés
    Observacions