VAM Formació   /   Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995   /   Informació del curs

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

Operador de piscines d'ús públic
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric\Pràctic

Durada:
Teoria: 20 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 378€      Preu aturats: 302.4€
Objectius
Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d'higiene i manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris.
El Decret 95/2000, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, i el Decret 165/2001, de 12 de juny, que els complementa, estableixen que el personal d'operació i manteniment de les piscines d'ús públic ha de tenir la formació necessària per poder garantir la salubritat, el funcionament i el manteniment de la instal·lació.
El passat 11 d'octubre es va publicar el Reial Decret 742/2013, pel qual s'estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines amb l'objectiu d'unificar criteris en l'àmbit de tot l'Estat. Un dels canvis remarcables d'aquesta normativa és que fixa nous valors paramètrics, tant de la qualitat de l'aigua com de l'aire a les piscines cobertes, i la seva freqüència de mostreig.
Objectius específics:
Conèixer la normativa vigent aplicable.
Conèixer les propietats i característiques fisicoquímiques de l'aigua.
Conèixer les característiques generals d'una piscina i el seu funcionament i manteniment.
Conèixer els riscos sanitaris que poden ser presents en una piscina.
Conèixer i aplicar els diferents programes de gestió i autocontrol.
Conèixer i aplicar els principis bàsics de salut laboral aplicables a piscines.

   AULA    MÈTODE    DATES    HORARI   
Aula Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
C/ Pompeu Fabra 4 1r 2ª
Teòric05, 07, 12, 14 Juny
15:30 - 20:30
Aula La Pobla de Montornés
Av. Catalunya Piscines Municipals
Pràctic19 Juny
15:30 - 19:30
Temari
Introducció a la piscina
Característiques generals
Característiques dels vasos
Equipaments serveis
Característiques de l'aigua
Tractament de l'aigua
Pla d'autocontrol
Autorització i inspecció sanitària
Riscos sanitaris
Perills microbiològics
Perills químics
Perills físics
L'aigua
Característiques fisicoquímiques de l'aigua
Característiques de l'aigua de piscina
Paràmetres fisicoquímics de l'aigua
Neteja de l'aigua
Dosificació dels desinfectants
Reaccions als productes clorats
Autocontrols i sistemes de registre
Pla de neteja i desinfecció de les installacions
Pla de tractament de l'aigua dels vasos
Pla de plagues
Pla d'anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l'aigua
Salut laboral
Mesures preventives del risc químic
Informació sobre l'etiquetatge dels productes químics
Productes químics utilitzats en les piscines
Equip de protecció individual
Part pràctica
Relació vasos-qualitat de l'aigua
Sistemes de filtració: avantatges i inconvenients
Tipus de desinfecció
Productes utilitzats per desinfectar l'aigua
Productes per a la regulació del PH
Sala de filtres riscs ambientals
Avaluació
Prova escrita sobre els continguts del curs
Condicions específiques
Vam formació també realitza formació a mida per a empreses. En aquests casos, podem desplaçar-nos a les seves instal·lacions o voltants, a realitzar el curs en les dates i horari que els interessin. Consulti amb els nostres tècnics de formació al telèfon 977 13 01 72 o 692 48 28 75 o per email: info@vamconsultors.cat. Podeu consultar la nostra ample oferta formativa a la web . Per a formacions a mida poseu-vos en contacte via mail.

Totes les formacions es poden bonificar pel sistema de bonificacions de la Seguretat Social (Fundació Tripartita). Vam consultors realitza totes les gestions sense cost addicional, per tal que les empreses recuperin el cost de la formació.

Formació de Targeta Professional:
La formació corresponent a la TPC sector construcció s'imparteix a través de la filial CMAP servei de prevenció aliè acreditat per la Fundació Laboral de la Construcció nº 0604111448.
La formació corresponent a la TPC del metall es du a terme des de Vam Consultors com a centre acreditat nº064111454.

Formació de Carretilles elevadores, plataformes elevadores i pont grua:
No es podrà accedir a la part pràctica si no es supera prèviament l'examen de la part teòrica.
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a formacio@vamconsultors.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.

Formació de manipulació d'aliments:
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a formacio@vamconsultors.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.
Demana informació
 Aturat       Empresa       Altres

Nom i cognoms
*Email
Telèfon
    Ubicació:
 Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
 La Pobla de Montornés
    Observacions