VAM Formació   /   Idiomes & Speaking, INTERSECTORIAL (formació subvencionada)   /   Informació del curs

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Idiomes & Speaking, INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

Formació TOTALMENT SUBVENCIONADA INTERSECTORIAL per a treballadors i/o autònoms
ANGLÈS B1 A
Modalitat: Presencial (Dimarts i Dijous)
Mètode: Teòric

Durada:
Teoria: 60 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
Objectius
Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma
parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions
quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de
llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i
que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària
perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú
Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

   AULA    MÈTODE    DATES    HORARI   
Aula Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Ps de la Sort 17 Local 3
Teòric09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 Gener
01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 Febrer
01, 06, 08, 13, 15 Març
18:00 - 21:00
Temari
CONTINGUTS
A. Competències lingüístiques
A.1 Continguts lexicosemàntics
A.2 Continguts gramaticals
1. Oració
2. Noms i adjectius
Nom
Adjectius i altres complements del nom
3. Determinants
4. Pronoms
5. Verbs
6. Adverbis
Adverbis i locucions adverbials
7. Enllaços
Conjuncions i Locucions Conjuntives
Preposicions
A.3 Continguts ortogràfics
A.4 Continguts fonètics i fonològics
B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
Continguts sociolingüístics i socioculturals
C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
C.1 Continguts funcionals
C.2 Continguts discursius
Tipologia textual
Condicions específiques
Vam formació també realitza formació a mida per a empreses. En aquests casos, podem desplaçar-nos a les seves instal·lacions o voltants, a realitzar el curs en les dates i horari que els interessin. Consulti amb els nostres tècnics de formació al telèfon 977 13 01 72 o 692 48 28 75 o per email: info@vamconsultors.cat. Podeu consultar la nostra ample oferta formativa a la web . Per a formacions a mida poseu-vos en contacte via mail.

Totes les formacions es poden bonificar pel sistema de bonificacions de la Seguretat Social (Fundació Tripartita). Vam consultors realitza totes les gestions sense cost addicional, per tal que les empreses recuperin el cost de la formació.

Formació de Targeta Professional:
La formació corresponent a la TPC sector construcció s'imparteix a través de la filial CMAP servei de prevenció aliè acreditat per la Fundació Laboral de la Construcció nº 0604111448.
La formació corresponent a la TPC del metall es du a terme des de Vam Consultors com a centre acreditat nº064111454.

Formació de Carretilles elevadores, plataformes elevadores i pont grua:
No es podrà accedir a la part pràctica si no es supera prèviament l'examen de la part teòrica.
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a formacio@vamconsultors.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.

Formació de manipulació d'aliments:
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a formacio@vamconsultors.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.
Demana informació
 Aturat       Empresa       Altres

Nom i cognoms
*Email
Telèfon
    Ubicació:
 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
    Observacions