VAM Formació   /   Agrícola i vitivinícola (Centre Acreditat Dept. Agricultura)   /   Informació del curs

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Agrícola i vitivinícola (Centre Acreditat Dept. Agricultura)

Carnet de Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris Nivell qualificat (Ordre AAM/152/2013)
Modalitat: Semi Presencial (60h (32h presencials +28h a distància))
Mètode: Teòric\Pràctic

Durada:
Teoria: 56 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 320€      Preu aturats: 256€
Objectius
Formar els alumnes del curs perquè assoleixin els coneixements fonamentals sobre les plagues, productes fitosanitaris i la seva utilització evitant els riscos sobre els aplicadors, la població i el medi ambient. Capacitar els alumnes per a l'obtenció del carnet de nivell qualificat de manipulador de productes fitosanitaris, imprescindible per a l’adquisició/compra de productes fitosanitaris i d’acord amb la nova normativa de 2013.

Persones que han de tenir el carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris de nivell qualificat:
 • Els/les usuaris/àries professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles
 • Els/les agricultors/es que facin tractaments emprant personal auxiliar
 • El personal que intervingui directament en la venda de productes fitosanitaris d'ús professional, el qual ha de proporcionar la informació adequada sobre la seva utilització, els riscos per a la salut i el medi ambient i les instruccions per mitigar aquests riscos
 • Les persones responsables de les empreses i altres entitats dedicades a l'aplicació de productes fitosanitaris
 • Els/les aplicadors/es de productes fitosanitaris a tercers.


*IMPORTANT:
- Demana información del preu
- El cost del curs inclou la gestió del carnet davant del Departament d’agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
- Les pràctiques es duran a terme en instal.lacions agràries de la zona.

   AULA    MÈTODE    DATES    HORARI   
Aula Programacio a mida
Teòric\Pràctic31 Desembre
Temari
 • Mòdul 1. Els enemics dels conreus

 • Les plagues dels cultius
  Les malalties dels cultius
  Les males herbes dels cultius
  La protecció dels cultius contra els organismes nocius

 • Mòdul 2. Els productes fitosanitaris

 • Els productes fitosanitaris. Conceptes generals
  Classificació dels productes fitosanitaris
  L'etiqueta dels envasos dels productes fitosanitaris i la fitxa de dades de seguretat
  Riscos agroambientals derivats de la utilització de productes fitosanitaris

 • Mòdul 3. Mètodes d'aplicació i equips de tractament

 • Tractaments amb productes fitosanitaris. Mètodes d'aplicació
  Equips de tractament
  Revisió, manteniment, inspecció i regulació dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris

 • Mòdul 4. Aspectes normatius

 • Normatives de referència per al sector agrícola
  Transport, emmagatzematge i comercialització de productes fitosanitaris
  Maneig i aplicació de productes fitosanitaris

 • Mòdul 5. Salut i prevenció de riscos laborals

 • Perillositat dels productes per a la salut
  Mesures preventives de caràcter general per disminuir els riscos per a la salut
  Protecció personal
  Pràctica presencial de regulació d'equips de tractaments.
  Examen final.
Condicions específiques
Vam formació també realitza formació a mida per a empreses. En aquests casos, podem desplaçar-nos a les seves instal·lacions o voltants, a realitzar el curs en les dates i horari que els interessin. Consulti amb els nostres tècnics de formació al telèfon 977 13 01 72 o 692 48 28 75 o per email: info@vamconsultors.cat. Podeu consultar la nostra ample oferta formativa a la web . Per a formacions a mida poseu-vos en contacte via mail.

Totes les formacions es poden bonificar pel sistema de bonificacions de la Seguretat Social (Fundació Tripartita). Vam consultors realitza totes les gestions sense cost addicional, per tal que les empreses recuperin el cost de la formació.

Formació de Targeta Professional:
La formació corresponent a la TPC sector construcció s'imparteix a través de la filial CMAP servei de prevenció aliè acreditat per la Fundació Laboral de la Construcció nº 0604111448.
La formació corresponent a la TPC del metall es du a terme des de Vam Consultors com a centre acreditat nº064111454.

Formació de Carretilles elevadores, plataformes elevadores i pont grua:
No es podrà accedir a la part pràctica si no es supera prèviament l'examen de la part teòrica.
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a formacio@vamconsultors.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.

Formació de manipulació d'aliments:
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a formacio@vamconsultors.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.
Demana informació
 Aturat       Empresa       Altres

Nom i cognoms
*Email
Telèfon
    Ubicació:
 Programacio a mida
    Observacions