VAM Formació   /   Oferta formativa per a Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, RECULL COMANDES I COMBI SEGONS UNE 58451:2014
Inici 03 Març 09:00 a 13:00 Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una carretilla elevadora tant frontal com retràctil, i segons l'establert en matèria preventi...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 8 hores
Pràctica: 6 hores
Preu treballadors/autònoms: 182€      Preu aturats: 125€
OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL DE PERSONES
Inici 21 Març 15:00 a 21:00 Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una plataforma elevadora de persones tant en la modalitat de retràctil com de tissora, i segons l&...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 6 hores
CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, RECULL COMANDES I COMBI SEGONS UNE 58451:2014
Inici 24 Març 16:00 a 20:00 Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una carretilla elevadora tant frontal com retràctil, i segons l'establert en matèria preventi...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 8 hores
Pràctica: 6 hores
Preu treballadors/autònoms: 182€      Preu aturats: 125€
OPERACIONS AUXILIARS D'EMMAGATZEMATGE 80H COML0110.MF1325_1
Inici 18 Abril 09:00 a 14:00 Torredembarra
Objectius:
Dur a terme operacions auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de manera coordinada o en equi...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 80 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 240€      Preu aturats: 240€
OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL DE PERSONES
Inici 21 Abril 08:00 a 14:00 Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una plataforma elevadora de persones tant en la modalitat de retràctil com de tissora, i segons l&...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 6 hores