VAM Formació   /   Oferta formativa per a Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, RECULL COMANDES I COMBI SEGONS UNE 58451:2014
Inici 25 Maig 09:00 a 14:00 Torredembarra
Objectius:
Tenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una carretilla elevadora tant frontal com retràctil, i segons l'establert en matèria preventiva...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 8 hores
Pràctica: 6 hores
Preu treballadors/autònoms: 182€      Preu aturats: 125€
OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL DE PERSONES
Inici 06 Juny 15:00 a 21:00 Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una plataforma elevadora de persones tant en la modalitat de retràctil com de tissora, i segons l&...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 6 hores
CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, RECULL COMANDES I COMBI SEGONS UNE 58451:2014
Inici 29 Juny 09:00 a 14:00 Torredembarra
Objectius:
Tenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d’una carretilla elevadora tant frontal com retràctil, apilador i transpaleta elèctrica, segons l’est...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 8 hores
Pràctica: 6 hores
Preu treballadors/autònoms: 182€      Preu aturats: 125€
CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, SEGONS UNE 58451:2012
Inici 03 Juliol 15:30 a 20:00 Torredembarra
Objectius:
OBJECTIUS GENERALS A la fi del curs l’alumne haurà d’estar capacitat pel correcte compliment d'aquesta activitat professional amb independència, conforme a criteris de...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 18 hores
Pràctica: 6 hores
CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, RECULL COMANDES I COMBI SEGONS UNE 58451:2014
Inici 25 Setembre 09:00 a 14:00 Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una carretilla elevadora tant frontal com retràctil, i segons l'establert en matèria preventi...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 8 hores
Pràctica: 6 hores
Preu treballadors/autònoms: 182€      Preu aturats: 125€