VAM Formació   /   Oferta formativa per a INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

ANGLÈS C.1.A.
Inici 21 Gener 18:00 a 21:00 Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
Objectius:
Pacitar a l'alumnat per utilitzar l'idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per participar en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 60 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
ANGLÈS A.1.A.
Inici 22 Gener 18:00 a 21:00 Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
Objectius:
Onseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats s...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 75 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL
Inici 08 Abril 08:00 a 14:00 Les Borges del camp
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una plataforma elevadora de persones tant en la modalitat de retràctil com de tissora, i segons l&...
Modalitat: Presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 6 hores
· Formació subvencionada
RECICLATGE DE PRIMERS AUXILIS
Inici 10 Maig 16:30 a 20:00 Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
Objectius:
1.Definir els conceptes de prevenció, socorrisme i salut. 2.Conèixer el protocol de suport vital bàsic. 3.Saber com s’ha d’actuar davant els accidents que habitualment es ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE58451
Inici 03 Juny 08:00 a 14:00 Les Borges del camp
Objectius:
Objectiu general: - Capacitar al maneig( egur d'operacions amb carretonselevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatoria en relació a la norma U...
Modalitat: Presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 12 hores
Pràctica: 12 hores
· Formació subvencionada