VAM Formació   /   Oferta formativa per a INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

INTERSECTORIAL (formació subvencionada)

TRANSPORT DE CARRETERA: CAP. FORMACIÓ CONTÍNUA RENOVACIÓ
Inici 16 Març 15:00 a 21:15 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Esenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establerte...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 35 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
INFORMACIO I ATENCIO TURISTICA EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCES
Inici 09 Abril 18:00 a 21:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Objectius: Dotar a l'alumne/a de les expressions i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit les interaccions pròpies del lloc de treball amb visitants que parlen f...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 30 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION
Inici 10 Abril 19:00 a 21:00 Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
Objectius:
Objectius generals: - Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. - Poder parl...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 25 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
EINES DE COACHING NIVELL I
Inici 26 Abril 17:00 a 20:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Objectiu general: -Conèixer el coaching , els principis bàsics i la seva utilitat en els diferents contextes. COM A NOVETAT: Treballarem en un taller amb CAVALLS!!!
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 30 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
MINDFULNESS
Inici 27 Abril 17:00 a 20:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Aconseguir una millor concentració i claredat mental - Gestionar eficientment situacions estressants - Accedir a un nivell més elevat de calma i estabilitat ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 30 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada