VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

RISCOS ESPECIFICS EN TREBALLS D'AGRICULTURA I JARDINERIA Art 19 Llei PRL
Inici 07 Novembre 15:00 a 19:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
FORMACIÓ ESPECÍFICA DE RISCOS EN TREBALLS AGRÍCOLES
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL D'HOSTELERIA Art 19 Llei PRL
Inici 13 Novembre 16:00 a 20:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs en hosteleria, per identificar els riscos existents i determinar les mesures de prevenc...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS Art 19 Llei PRL
Inici 23 Novembre 15:30 a 21:30 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en l'execució de tasques en espais confinats segons estableix el Real Decret 486/1997. Dirigit principalment al sect...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 110€      Preu aturats: 88€
PREVENCIÓ DE RISCOS EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT (article 19 Llei de Prevenció)
Inici 30 Novembre 16:00 a 20:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Formació de riscos específics en l'ambit de treball en obres de construcció per donar complimenta a la Llei de Prevenció de riscos específics
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECÍFICS EN SEGURETAT VIAL Art 19 Llei PRL
Inici 13 Desembre 15:00 a 19:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Formar i assessorar als interlocutors de l'empresa, dels treballadors i als tècnics de prevenció de riscos laborals sobre la seguretat viària en l'entorn laboral Conèi...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€