VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

ATEX RISCOS EN TREBALLS EN ATMÒSFERES EXPLOSIVES SEGONS REAL DECRET 400/1996 I 681/2003
Inici 21 Setembre 16:00 a 20:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Obtenció dels coneixements en matèria preventiva en treballs on puguin existir atmòsferes explosives segons l'establert en el Real Decret 400/1996 sobre aparells a pressió ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 110€      Preu aturats: 88€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL D'OFICINES Art 19 Llei PRL
Inici 28 Setembre 09:00 a 13:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs realitzats en oficines i comerç per identificar els riscos existents i determinar les ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL D'HOSTELERIA Art 19 Llei PRL
Inici 01 Octubre 16:00 a 20:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs en hosteleria, per identificar els riscos existents i determinar les mesures de prevenc...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL DE COMERÇ Art 19 Llei PRL
Inici 08 Octubre 16:00 a 20:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs executats per personal que desenvolupa la seva activitat en una oficina o comerç d'acord amb l'estab...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
Incendis i Emergències
Inici 10 Octubre 09:00 a 13:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva tant teòrics com pràctics envers els incendis i la seva extinció, com en el desenvolupament i importància d'un pl...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 2 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 150€      Preu aturats: 120€