VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS Art 19 Llei PRL
Inici 01 Febrer 15:30 a 21:30 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en l'execució de tasques en espais confinats segons estableix el Real Decret 486/1997. Dirigit principalment al sect...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 110€      Preu aturats: 88€
PREVENCIÓ DE RISCOS EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT (article 19 Llei de Prevenció)
Inici 08 Febrer 16:00 a 20:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Formació de riscos específics en l'ambit de treball en obres de construcció per donar complimenta a la Llei de Prevenció de riscos específics
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS AMB MÀQUINES Art 19 Llei PRL
Inici 15 Febrer 15:30 a 19:30 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs amb contacte amb qualsevol tipus de màquines segons estableix el Real Decret 1215/1997
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECIFICS EN TREBALLS D'AGRICULTURA I JARDINERIA Art 19 Llei PRL
Inici 20 Febrer 16:00 a 20:00 Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
Objectius:
FORMACIÓ ESPECÍFICA DE RISCOS EN TREBALLS AGRÍCOLES
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL D'OFICINES I COMERÇ Art 19 Llei PRL
Inici 04 Març 15:30 a 19:30 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs realitzats en oficines i comerç per identificar els riscos existents i determinar les ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€