VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS AMB MÀQUINES Art 19 Llei PRL
Inici 03 Juny 16:00 a 20:00 Valls
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs amb contacte amb qualsevol tipus de màquines segons estableix el Real Decret 1215/1997
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL D'OFICINES I COMERÇ Art 19 Llei PRL
Inici 08 Juny 16:00 a 20:00 Torredembarra
Objectius:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs realitzats en oficines i comerç per identificar els riscos existents i determinar les ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECIFICS EN TREBALLS DE JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS Art 19 Llei PRL
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en jardineria i treballs forestals segons estableix el Real Decret 1215/1997.
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECIFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL DE TRANSPORTS DE MERCADERIES I MISSATGERS Art 19 Llei PRL
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Treballs executats per personal de transport de mercaderies i missatgers d’acord amb l’establert en l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
Incendis i Emergències
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Coneixements en matèria preventiva tant teòrics com pràctics envers els incendis i la seva extinció, com en el desenvolupament i importància d’un pla d’emergència d’aco...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 2 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 150€      Preu aturats: 120€