VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

RISCOS ESPECÍFICS EN SEGURETAT VIAL Art 19 Llei PRL
Inici 29 Maig 15:30 a 19:30 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Formar i assessorar als interlocutors de l'empresa, dels treballadors i als tècnics de prevenció de riscos laborals sobre la seguretat viària en l'entorn laboral Conèi...
Modalitat: Precencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
Operador de piscines d'ús públic
Inici 29 Maig 15:30 a 20:30 La Pobla de Montornés
Objectius:
Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d'higiene i manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la...
Modalitat: Presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 20 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 378€      Preu aturats: 302.4€
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS ELÈCTRICS Art 19 Llei PRL
Inici 31 Maig 15:30 a 19:30 Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs elèctrics
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€
RISCOS ESPECIFICS EN TREBALLS VERTICALS I EN ALÇADA Art 19 Llei PRL
Inici 05 Juny 08:00 a 14:00 Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en l'execució de treballs verticals i d'alçada.
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats
Preu treballadors/autònoms: 200€      Preu aturats: 160€
RISCOS ESPECÍFICS EN LA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS Art 19 Llei PRL
Inici 07 Juny 16:00 a 20:00 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Objectius:
Formar e informar als treballadors dels riscos laborals existents en aquest tipus de feines i les mesures de prevenció a adoptar per evitar els accidents i malalties professionals...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€      Preu aturats: 68€