VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Plataforma e-learning Plataforma e-learning

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

Riscos específics en treballs amb màquines
Inici 27 Febrer 15:00 a 18:00 Valls
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs amb contacte amb qualsevol tipus de màquines segons estableix el Real Decret 1215/1997
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 3 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 39€      Preu aturats: 35€
RISCOS ESPECÍFICS EN SEGURETAT VIAL
Inici 01 Març 16:30 a 19:30 Torredembarra
Objectius:
Formar i assessorar als interlocutors de l'empresa, dels treballadors i als tècnics de prevenció de riscos laborals sobre la seguretat viària en l'entorn laboral Conèi...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 3 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 39€      Preu aturats: 35€
Incendis i Emergències
Inici 03 Març 15:00 a 19:00 Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva tant teòrics com pràctics envers els incendis i la seva extinció, com en el desenvolupament i importància d'un pl...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 2 hores
Preu treballadors/autònoms: 78€      Preu aturats: 62€
Muntador de bastides. Adaptació Professional al Real Decret 2177/2004
Inici 07 Març 16:00 a 20:00 Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements necessaris i obligatoris en matèria preventiva sobre muntatge i desmuntatge de bastides d’acord amb el que estableix el Real Decret 2177/2004.
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 12 hores
Pràctica: 6 hores
Preu treballadors/autònoms: 234€      Preu aturats: 187€
Riscos específics treballs elèctrics
Inici 28 Març 15:00 a 18:00 Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs elèctrics
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 3 hores
Pràctica: 0 hores
Preu treballadors/autònoms: 39€      Preu aturats: 35€