VAM Formació   /   Els nostres docents

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning

Els nostres docents

JOAN MARIA RAMON ESPANYOL
Tècnic Superior en Prevenció de Riscs Laborals, Postgrau en Prevenció i Diagnòstic d'Accidents de Circulació.

Docent de matèries relacionades amb carretilles elevadores, pont grua i plataformes elevadores.


JORDI SORDÉ I MARTÍ
Enginyer Tècnic Agrícola

Docent de matèries relacionades amb maquinària en els cursos d'Aplicador i Manipulador de fitosanitaris.


CARLES OLIVÉ OLLÉ
Diplomat en Infermeria i Podòleg.

Docent de matèries relacionades amb Desfibril.ladors Externs Automàtics. (D.E.A)


SANDRA BARCELÓ MARTÍNEZ
COPC. Col.legiada núm:22270

www.psicologia-formacion.es

Llicenciada en Psicologia (Universitat de València)

Especialitat: Psicologia Social i de les Organitzacions.

Docent de matèries relacionades amb psicologia i àmbit social, coaching, gestió del temps, recerca de feina...


BIRGIT ROSS
Docent de classes d'alemany


IGNASI BASSORA
Llicenciat en Relacions Públiques i Publicitat. U.O.C

Diplomat en empreses i activitats turístiques per la Universitat de Girona.

Tècnic Especialista en Hosteleria i Turisme, FP 2, per l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils.

Docent de matèries relacionades amb Restauració i Cuina.


DANIEL JEREZ CEBALLOS
Diplomat Universitari en Infermeria, EUI Gimbernat, 2001.

Auxiliar d'Infermeria, IES Badalona-9, 2001.

Docent de primers auxilis


CLAUDIA SOBHANI
Docent de classes d'italià


FERNANDO GONZALEZ MANESES
Docent en Comptabilitat, Fiscalitat i Gestió de Personal


EVARISTO VAZQUEZ DOMINGUEZ
Doctor Biologia Universitat de Barcelona.

Master Engenyeria i Gestió ambiental. Universitat Politècnica de Catalunya.

Maitrise. Oceanografia Aplicada. Université de Perpignan.

Llicenciat Biologia. Universitat de Barcelona.


JOSE LUÍS BALSERA GARCIA
Especialitzat com a formador CAP per la Direcció General Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya en les següents especialitats:
  ·Formació Vial ( mercederies i viatgers )
  ·Conducció Racional ( mercaderies i viatgers )
  ·Logística i Transport per Carretera ( mercaderies i viatgers )
  ·Transport de Matèries Perilloses
  ·Extinció Incendis
  ·Primers Auxilis

Docent en CAP mercaderies i viatgers Renovació


ANNA PEREZ CURTO
Màster en Seguretat Alimentaria, Universitat de Barcelona.

Màster en Nutrició i Dietètica Aplicada a l'Esport, Funiber.

Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Universitat de Barcelona.

Docent en Carnet de Manipulador d'Aliments.


CHRISTIAN SÁNCHEZ CORPUZ
Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres, URV.

Llicenciat en Filologia Anglesa, URV.

Docent de classes d'anglès.


MERITXELL ALONSO
Màster en Gestiò d'Empreses i Institucions Culturals, Universitat de Barcelona.

Llicenciada Comunicació Audiovisual, Universitat de Lleida.

Docent de Monitor/a Menjador.