• Idiomes al teu abast: Alemany, Anglès, Francès, Rus.

  • Totes les nostres formacions es gestionen a través del sistema de Bonifiacions de la Seguretat Social

  • No tenir temps no és excusa… t’oferim formació on line o a distancia

  • CENTRE ACREDITAT per impartit C.A.P renovació Mercaderies i Viatgers.

  • Formació de carretilles elevadores frontal i retràctil segons UNE 58451 PICKING i COMBI

  • CENTRE ACREDITAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA Carnet de manipulador i aplicador de fitosanitaris: nivell bàsic i nivell qualificat

  • Som especialistes en formació teórico pràctica de treballs verticals per donar compliment al Real Decret 2177/04

  • Formació sobre muntatges de bastides per complir amb la normativa actual

  • T’oferim tota la formació obligatòria per a la TPC i TPM

Inici   /   Pròxims cursos

   Cercador de cursos
Accés a aula Plataforma e-learning
TRANSPORT DE CARRETERA: CAP. FORMACIÓ CONTÍNUA RENOVACIÓ Inici 09 Novembre 15:00 a 21:15
Formació vial (Centre Acreditat CAP 3955), INTERSECTORIAL (formació subvencionada), SECTOR TRANSPORTS (formació subvencionada) Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Esenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establerte...
CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, RECULL COMANDES I COMBI SEGONS UNE 58451:2016 Inici 12 Novembre 09:00 a 14:00
Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua VALLS, Torredembarra (C/Pompeu Fabra 4 1r 2ª)
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una carretilla elevadora tant frontal com retràctil, i segons l'establert en matèria preventi...
SEGURETAT ALIMENTARIA: MANIPULACIO I CONTROL D'ALIMENTS Inici 12 Novembre 09:30 a 12:30
Manipulació d'aliments i seguretat alimentària APPCC, INTERSECTORIAL (formació subvencionada), SECTOR HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I TURISME (formació subvencionada) Torredembarra (Ps de la Sort 17)
Jectiu general: - Adquirir els coneixements bàsics establerts en el rd 202/2000 relatius a la manipulació d'aliments i la importància de la reglamentació alimentària. ...
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL D'HOSTELERIA Art 19 Llei PRL Inici 13 Novembre 16:00 a 20:00
Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs en hosteleria, per identificar els riscos existents i determinar les mesures de prevenc...
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS Art 19 Llei PRL Inici 23 Novembre 15:30 a 21:30
Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995 Valls C/Miralbosc 8 (Espai la Magrana)
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en l'execució de tasques en espais confinats segons estableix el Real Decret 486/1997. Dirigit principalment al sect...
Servei d'Ocupació de Catalunya Agencia de col·locació Formació Vial Fundación Tripartita TPC Tarjeta Professional de la Construcció TPM Tarjeta Professional sector del Metall TPM Tarjeta Professional sector de la Fusta TPM Tarjeta Professional sector del Vidre Serveis a empreses Serveis a centres de formació, associacions i gremis Notíies/Novetats Ofertes de feina ACTIC
Col·laboradors